Pred Vianocami 2012 vydal KRUK, n.o. publikáciu Príbehy z uličky.

Titul: Štrompová, Alena: Príbehy z uličky
ISBN 978 – 80 – 971236 – 1 – 1
Rok vydania: 2012
Vydanie: prvé

Autormi desiatich príbehov inšpirovaných remeslami v Uličke remesiel sú mladí košickí autori

zo Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach, Barbora Takáčová, Anežka Gernešiová, Viktória
Lengyelová, Július Illés, Daniel Mantič, Simona Bajiová, Zuzana Mladšíková a Gabriela
Laurenčíková.

Mladí spisovatelia navštívili v priebehu pol roka remeselníkov pôsobiacich na Hrnčiarskej ulici.
Pod vedením ich pani učiteľky a zostavovateľky zbierky, Aleny Štrompovej a prevádzkovateľov
dielní, spoznávali remeslá a ich históriu. Výsledkom ich práce je desať nádherných poviedok
plných lásky, napätia, boja dobra so zlom, zaujímavých osudov.

Príbehy dopĺňajú fotografie Kornela Michaliča, ktoré pochádzajú priamo z Uličky remesiel.
Autorom obálky je Ján Gáll.


obalka_predna strana obalka_zadna strana