Projekt Prechádzky uličkou remesiel začala realizovať nezisková organizácia Košice región umenia a kultúry v roku 2012. Hlavnou myšlienkou projektu je oživenie priestorov historickej Uličky remesiel a informovanie obyvateľov a návštevníkov Košíc o tradičných remeslách, ktoré majú na tejto ulici dlhé roky svoje nenahraditeľné miesto. V rámci projektu vznikol jedinečný priestor na prezentáciu histórie, kultúry, moderného aj tradičného umenia a v neposlednej rade priestor na prezentáciu aktivít Európskeho hlavného mesta kultúry. Zorganizovaných bolo viac ako 30 podujatí s rôznou témou, zameraním a cieľom, ktoré pravidelne navštevujú všetky vekové kategórie.

Zoznam zorganizovaných podujatí:

V roku 2012:
Knihy na uličke remesiel 4. 4. 2012
Ulička dobrých nápadov 27. 4. 2012
Ulička umelcov 19. 5. 2012
Hudobná ulička 25. 5. 2012
Dobývanie Remeselníckej uličky 1. 6. 2012
Handmade a design 1. 6. 2012
Umenie na Hrnčiarskej ulici 27. 7. 2012
Observatórium na Uličke remesiel 16. 8. 2012
Leto sa nekončí 30. 8. 2012
Multikultúrna ulička 28. 9. 2012
Candle night 6. 10. 2012
Konzerva na uličke 25.10.2012
Halloween 31. 10. 2012
Vianoce 21. 12. 2012

V roku 2013:
Bozk na uličke remesiel, 14. 2. 2013
Z detektívky do rozprávky, z románu do učebnice, 27. 3. 2013
Filip na Uličke remesiel, 26. 4. 2013
Konzerva proti drogám, 9. 5. 2013
Dotknite sa svetiel, 18. 5. 2013
Ulička hrá hudbou, 24. 5. 2013
Na divokej uličke 31.05.2013
Ulička plná obrazov, 14. – 15. 6. 2013
Všetci, ktorých som stretol, 26. 7. 2013
Šikovná ulička, 16. 8. 2013
V lavici na Hrnčiarskej ulici, 20. 9. 2013
Candle night, 5.10. 2013
Strašidelne na Uličke remesiel, 29. 10. 2013
Vianoce na Uličke remesiel, 20. 12. 2013

V roku 2014:
Na uličke v tráve, 27. 6. – 6. 7. 2014
Umenie na Hrnčiarskej, 31. 7. 2014
Šikovníci na uličke, 22. 8. 2014
V lavici na ulici, 26. 9. 2014
Jesenná ulička, 20. 10. – 2. 11. 2014
Strašidelná ulička, 29. 10. 2014
Vianočná ulička, 11.12.2014
Vianoce na Uličke remesiel, 12.12 – 31.12.2014

V roku 2015:
Na uličke v tráve 13. 6. 2015
Šikovníci na Hrnčiarskej ulici 21. 8. 2015
V lavici na ulici 24. 9. 2015
Candle night 3. 10. 2015
Strašidelná ulička 27. 10. 2015

www.hrnciarska.sk

Na uličke v tráveNa uličke v tráve 2014
V lavici na ulici 2013V lavici na ulici 2013
Jesenná uličkaJesenná ulička 2014
Dotknite sa svetiel na uličke 2013Dotknite sa svetiel na uličke 2013
Všetci, ktorých som stretol 2013Všetci, ktorých som stretol 2013
Šikovníci na uličke 2013Šikovníci na uličke 2013
Candle night 2013Candle night 2013
Strašidelne na uličke 2013Strašidelne na uličke 2013
Umenie na Hrnčiarskej 2014Umenie na Hrnčiarskej 2014
Konzerva na uličke 2012Konzerva na uličke 2012
Vianoce na uličke 2012Vianoce na uličke 2012
Bozk na uličke 2013Bozk na uličke 2013
Leto sa nekončí 2012Leto sa nekončí 2012
Knihy na uličke 2012Knihy na uličke 2012