Košice, 25. júl 2013 – V piatok 26. júla sa na Hrnčiarskej ulici uskutoční podujatie s názvom Všetci, ktorých som stretol. Návštevníci sa môžu tešiť na výstavu fotografií, hudobné vystúpenie či recitál.

Akcia sa bude konať v čase od 16:00 do 20:00 hod na Uličke remesiel a na pódiu v Rodošte. Okoloidúcich čaká inštalácia fotografií troch mladých amatérskych fotografov. Diela budú zobrazovať ľudí v bežných situáciách života, tak ako ich vidia samotní autori. Výstava nadväzuje na hudobnú produkciu projektu Človek Milión – poetický hip-hop inšpirovaný európskou literárnou tvorbou 20. storočia.

Podujatie Všetci, ktorých som stretol je súčasťou projektu realizovaného neziskovou organizáciou Košice región umenia a kultúry, n.o., ktorý je podporený Ministerstvom kultúry SR. Príprava a realizácia týchto podujatí je v súlade s aktivitami EHMK 2013. Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenskej hodnoty Hrnčiarskej ulice v Košiciach a vzbudenie záujmu o existujúce remeslá.

Časový harmonogram:
16:00 – 17:00 – Vernisáž fotografií v Raňajkárni Rozprávka
17:00 – 18:15 – Prednes poézie
18:15 – 19:45 – Koncert Človek Milión v doprovode Martina Sepešiho

vsetci ktorych