Vo štvrtok 9. 5. 2013 od 16:30 do 18:00 vystúpi na rohu Hrnčiarskej ulice a námestíčka pri Miklušovej väznici v Košiciach Konzervatórium Exnárova. Reprezentačný koncert košického konzervatória pod názvom Konzerva proti drogám zorganizovala nezisková organizácia Košice región umenia a kultúry.

Divákom sa predstaví Ľudový orchester pod vedením Mgr. art Gabriela Silvaya, Komorný orchester pod vedením Mgr. art Karola Adama, Jazzový orchester pod vedením Mgr. art Petra Tomku a Dievčenský zbor Tempo pod vedením Mgr. Moniky Džurbalovej. Koncert doplní sólový spev a tanečné vystúpenie. Predstavenie je určené širokej verejnosti, jeho cieľom je prezentovať mladé talenty a priniesť okoloidúcim, kráčajúcim z práce či zo školy, kultúrny zážitok vo všedný deň priamo pod holým nebom. Snahou tohto vystúpenia je taktiež upútať mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem o voľnočasové aktivity, prostredníctvom ktorých by sa naučili efektívne využívať svoj čas a vyhli sa negatívnym vplyvom okolia.

Podujatie Konzerva na uličke je súčasťou projektu realizovaného neziskovou organizáciou Košice región umenia a kultúry, n.o., ktorý je podporený Ministerstvom kultúry SR. Príprava a realizácia týchto podujatí je v súlade s aktivitami EHMK 2013. Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenskej hodnoty Hrnčiarskej ulice v Košiciach a vzbudenie záujmu o existujúce remeslá.

O konzervatóriu Exnárova

História Konzervatória na Exnárovej ulici siaha do roku 1991, keď v rámci vtedy jediného košického konzervatória so sídlom na Hlavnej ulici bola založená jeho organizačná zložka s názvom Stredná umelecká škola. O rok neskôr, teda v r.1992, bola škola zaradená do siete stredných škôl s umeleckými odbormi Hudobno-dramatické umenie a Hra na ľudové hudobné nástroje. Hlavným poslaním tejto inštitúcie bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej minority hudobnoumelecké štúdium s rešpektovaním špecifických potrieb tejto komunity. Za dve desaťročia prešla škola výrazným rozvojom a dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu so zastúpením odborov Hudba, Spev, Hudobnodramatické umenie (HDU) a Tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národnosti, rasy, či prostredia z ktorého pochádzajú.

O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy študentov, pozitívne ohlasy verejnosti ako aj stály záujem o vystúpenia umeleckých telies školy a ich prizývanie na oficiálne vystúpenia pri príležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí okrem Ľudového orchestra, Komorný orchester, Jazzový orchester a Dievčenský zbor Tempo. Orchestre a zbor školy vystupovali pred švédskym kráľom Karlom Gustávom, holandskou kráľovnou Beatrix a anglickou kráľovnou Alžbetou 2., zúčastnili sa zájazdov vo Francúzsku, Holandsku aj v Poľsku.

konzerva

Fotogaléria z podujatia:

Povedali o podujatí:

no images were found