Nezisková organizácia Košice región umenia a kultúry (KRUK, n.o.) vznikla koncom roka 2009. Jej hlavným cieľom je podpora a rozvoj kultúrnych a vzdelávacích hodnôt ako aj ich obnova a prezentácia v regióne Košice.